ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

Фолклорен ансамбъл "Родопа"
За Ансамбъл "Родопа"

Фолклорен ансамбъл „Родопа” Смолян е създаден през 1960 г., за да събира, запазва и популяризира уникалния песенно-инструментален фолклор на Родопа планина.

Залюляните песни и мелодии, нагънатите родопски хора, различните български фолклорни области - от Странджа, Трънско и Добруджа, Пиринско и Крайдунавско, сродени и взаимно подхранващи се, изграждат професионалния облик на фолклорен ансамбъл „Родопа“.

Народно-изпълнителското изкуство на ансамбъла е известно не само в България, но и по света – Полша, Чехия, Германия, Франция, Русия, Северна Корея, Гърция, Китай, Италия и много други страни.

От основаването си ансамбъл „Родопа“ има над 6000 концерта и с годините придобива все по-голяма популярност и признание. Неоспорим е приносът на ФА „Родопа“ за запазването на фолклорното наследство на планината на Орфей – Родопа. Традиция и приемственост, традиция и съвременност са умело съчетани и преплетени в порой от багри, звуци и ритъм. Със своите успехи пред многобройната публика ансамбълът е спомогнал за популяризирането на родопската песен и танц. Той има изключително голям принос за обогатяване на културния живот на България. За своите постижения ФА „Родопа“ е удостоен с редица награди и отличия, сред които орден „Кирил и Методий“ – I-ва степен, Златна лира, Кристална лира и Сребърно огърлие на Съюза на музикалните и танцови дейци. Гордост за ансамбъла е „космическия глас“ Валя Балканска, чийто творчески път е свързан изцяло с ансамбъла. Развитието на ФА „Родопа“ е свързано със специфичността, оригиналността и емоционалността на родопския фолклор, с ладовото му звучене – качества, които позволяват изграждането на богат репертоар. С първата ансамблова програма публиката се среща през 1963 година. Трите здраво споени звена с творческа и изпълнителска стиловост поднасят силно, синкретично изкуство, наситено с багри, многогласие и овладян ритъм.

Носители на фолклора от Ансамбъл "Родопа" през годините са: Валя Балканска, Христина Лютова, Димитрия Седянкова, Елена Грибачева, Стефка Маринска, Соня Калоферова, Златина Узунова и др. Солистите – Дочо Гречков, Младен Койнаров, гайдарите – Димитър Петковски, Димитър Гривнин, Георги Мусорлиев, Георги Кичуков, Петър Янев и други. В развитието на ансамбъла умело прибавят своя талант творци като Асен Диамандиев, Филип Кутев, Стефан Кънев, Николай Кауфман, Коста Колев, Красимир Кюркчийски, Стефан Мутафчийски.
За контакт:

Фолклорен Ансамбъл "РОДОПА"
България, Смолян 4700
Бул. "България" 8

Телефон : +359 301 65 165
E-mail : farodopa@gmail.com


Официален сайт на Ансамбъл "Родопа": rodopa-ensemble.com
купи тениска
Купи тениска
"За българския танц"

Костадин Варимезов гайда
Костадин Варимезов
гайда

Димитър Манов - хореограф
Димитър Манов
хореографArtBF.com Фолклорна танцова панорама ArtBF.com Balkanfolk.com Самодейни танцови ансамбли  Българска народна носия