ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

Фолклорен ансамбъл "Родопа"
Репертоар

Целият репертоар на Ансамбъл "Родопа" Смолян е основан на теми и сюжети, претворени в сценографски въплъщения на събития и случки, емоции и идеи, илюстрирани и подкрепени от песните и мелодиите на Родопите.

Най-популярни песенни заглавия от репертоара на ансамбъла са: „Заспало е Челебийче“, „Руфинка болна легнала“, „Пиле приз гора прихворкна“, „Месечинко лю, грейливка“, „ Очи, очи, пусти чорни очи”, „Вчера си, майчо, отидох“, „Бел ветер дуе“, „Триста са пушки пукнали“, „Дай си ма, майчинко“, „Страхиле, страшен войвода“ и други.

По-известни хореографски постановки: „Утро над Родопа“, „Роснала ситна Росица“, „Цветя от Родопа“, „Гурбетчии“, „Предой“, „Керкели“ и други.

Песенният материал обхваща над 400 заглавия от всички родопски подобласти, най-често застъпвана е среднородопската.

В репертоара са включени и популярни песенни образци от други фолклорни области на страната.

Народният оркестър има в репертоара си над 30 инструментални пиеси.
купи тениска
Купи тениска
"За българския танц"

Костадин Варимезов гайда
Костадин Варимезов
гайда

Димитър Манов - хореограф
Димитър Манов
хореографArtBF.com Фолклорна танцова панорама ArtBF.com Balkanfolk.com Самодейни танцови ансамбли  Българска народна носия